هفته نامه صدا: داستان شاید از آن زمان جدی شد که سرمایه گذاری در بانک دیگر سود چندانی نداشت. حالا همه به «سرمایه گذاری تاثیرگذار» روی آورده اند. براساس گزارش سی ان ان مانی این روزها بازار سرمایه گذاری تاثیرگذار حسابی داغ شده است؛ اما سرمایه گذاری تاثیرگذار دقیقا چیست؟

از زمانی که سود در ایالات متحده نزدیک به صفر شد، مردم تصمیم گرفتند به جای این که پول خود را برای بهره های ناچیز در بانک ها نگه داری کنند، آن را وارد کارهای بشردوستانه ای کنند که سود قابل توجهی نیز دارد. درواقع این روزها برای یک امریکایی مقرون به صرفه ترین کار این است که پول خود را روی یک پروژه تحصیلی یا یک فعالیت کشاورزیِ مشارکتی با هدف بهبود وضعیت محیط زیست قرار بدهد تا اینکه آن را به حلق بانک ها برید. به این شکل از سرمایه گذاری در دنیای مدرن «سرمایه گذاری تاثیرگذار» می گویند. عین فرد سرمایه گذار پول خود را صرف موسس، شرکت یا سازمانی می کند که در ازای سود مالی و بازگشت سرمایه، نوع نفع اجتماعی یا تاثیر مثبت محیط زیستی نیز به همراه دارد.

بازار داغِ سرمایه گذاریِ تاثیرگذار؛ هم سود و هم ثواب

برخی حتی از آن با عنوان «سرمایه گذاری بشردوستانه» نیز یاد کرده اند. این شکل از سرمایه گذاری هم در کشورهای توسعه یافته و هم در اقتصادهای نوظهور قابل انجام است و نحوه انجام آن نیز بستگی به شرایط دارد.

بررسی های پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی نشان می دهد سرمایه گذاری تاثیرگذار تاکنون بسیار مثبت بوده و نتایج خوبی را به همراه داشته است. البته پرسش هایی در مورد شیوه اندازه گیری میزان سودرسانی این شکل از سرمایه گذاری تاثیرگذار (GIIN) برای اندازه گیری میزان سودرسانی این شیوه از سرمایه گذاری واحدی به نام IRIS را راه اندازی کرده است. این واحد تمامی سرمایه گذاری های تاثیرگذار را دنبال و عملکرد آن ها را بررسی می کند. درواقع این واحد از 500 هدف اجتماعی، زیست محیطی و مالی تشکیل شده است. هر کسی سرمایه گذاری ای انجام می دهد، این واحد به بررسی 500 هدف در آن شیوه سرمایه گذاری می پردازد و در نتیجه میزان سودرسانی آن را اندازه گیری می کند.

سرمایه گذاران بشردوست

مهم ترین مسئله در مورد سرمایه گذاری تاثیرگذار این است که به پیشبرد اهداف توسعه ای در دنیا کمک می کند. از یک سو باعث توسعه پایدار تر می شود و از سوی دیگر برای فرد سرمایه گذار سودهایی را به همراه دارد. بررسی های سی ان ان مانی نشان می دهد قدم های کوچکی در این زمینه برداشته شده اما بازار آن اکنون داغ شده و بسیاری از سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف از آن استقبال کرده اند.

بررسی های دیگری نشان می دهند شیوه سرمایه گذاری تاثیرگذار به ویژه در بخش صنعت از سال 2009 رشد چشمگیری داشته است. در همین راستا موسسه ها و سازمان هایی نیز شکل گرفته اند که تنها سرمایه گذاری تاثیرگذار را پیگیری می کنند. این سازمان ها از یک سو برنامه هایی برای سرمایه گذاری تاثیرگذار ارائه می دهند و از سوی دیگر به صورت مستمر وضعیت بازار سرمایه گذاری تاثیرگذار را رصد می کنند. هدف آن ها نیز بهبود و رشد سرمایه گذاری به این شیوه است؛ البته آن ها همچنین به دنبال راهکارهایی برای افزایش بازگشت سرمایه از این طریق هستند تا بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را تشویق به سرمایه گذاری در این بخش کنند.

به هر جهت با همین قدم ها به نظر می رسد سرمایه گذاران نگاهی مسئولانه تر به جامعه و محیط زیست خود دارند و تصمیم گرفته اند توسعه اقتصادی آن ها پایدار باشد؛ به همین خاطر است که به شیوه هایی مثل سرمایه گذاری تاثیرگذار روی آورده اند.لینک منبع

مطلب بازار داغِ سرمایه گذاریِ تاثیرگذار؛ هم سود و هم ثواب در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :بازار داغِ سرمایه گذاریِ تاثیرگذار؛ هم سود و هم ثواب
http://mofidestan.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ba%d9%90-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%90-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%9b-%d9%87/